Overslaan naar inhoud

Verwerking van persoonsgegevens en privacy

Alle producten van Yeat/yeatapp worden gelanceerd onder de naam Yeat. De privacy policy van Yeat/yeatapp is van toepassing op alle producten. Mocht de policy voor Yeat/yeatapp afwijken van het algemeen beleid dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Yeat/yeatapp behandelt uw gegevens met zorg.

 

1. Yeat/yeatapp belooft u 3 zaken met betrekking tot privacy.

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van u. Waarom is dat soms toch nodig

  • Om u als gebruiker de nuttige en accurate informatie te kunnen leveren
  • Om te peilen wat u vindt van onze producten of diensten
  • Om ervoor te zorgen dat niemand anders uw naam onrechtmatig gebruikt

Yeat/Yeat/yeatapp behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.

  • Om u als gebruiker of geïnteresseerde gebruiker te kunnen aanspreken en informeren.

Dit zijn daarom onze drie privacy beloftes.

  1. Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  2. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  3. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

2. Welke persoonsgegevens bewaart Yeat/yeatapp/Yeat
A.Bedrijven/restauranthouders

Hieronder wordt verstaan, alle bedrijven waarmee Yeat/yeatapp een contract sluit voor één van de producten van Yeat/yeatapp alsook alle bedrijven die interesse tonen via één van de websites van Yeat/yeatapp en daar de bedrijfsgegevens of een deel ervan nalaten.

Het gaat om de volgende gegevens:

Officiële bedrijfsnaam
Logo
Ondernemingsnummer
Adres van het bedrijf
Contactpersoon (naam, telefoon en email)
De officiële bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer hebben we nodig om een potentiële partner of effectieve partner correct te kunnen identificeren.
De contactgegevens hebben we nodig om contact te maken in het kader van een lopende of potentiële samenwerking.


Creditcard gegevens:
Creditcard gegevens worden enkel gevraagd om uw facturatie en betaling correct te voldoen.

B. Gebruikers

Familienaam
Voornaam

De naam wordt opgeslagen omdat we gebruikers liever niet aanspreken met een klantnummer. Uw adres, woonplaats en creditcard gegevens worden enkel gevraagd om over te schakelen naar een premium pakket en zo uw facturatie correct te voldoen. Deze creditcard gegevens zijn enkel noodzakelijk wanneer u premium gebruiker bent.


E-mail adres
We bewaren het e-mailadres zodat we u belangrijke berichten over uw gebruik van de app of uw account kunnen sturen.
Via opt-in wordt nagegaan of we u mogen contacteren voor commerciële doeleinden. Indien u dit bevestigt zullen we u periodiek (maximaal 10 keer per jaar) een nieuwsbrief sturen. We raden het aan om deze te lezen, zodat u op de hoogte blijft van alle nieuwigheden die we lanceren. U kunt u te allen tijde op een gemakkelijke manier uitschrijven voor onze nieuwsbrief
Indien u een overzicht wenst van uw gegevens dan kunt u dit aanvragen via info@yeatapp.com We trachten u binnen de 48u een antwoord te formuleren. Via dezelfde weg kunt u de overdracht van uw gegevens vragen, vragen om verwijderd te worden uit onze database of een klacht indienen.


C. Particulieren die interesse tonen in de app.

Hieronder wordt verstaan, alle geïnteresseerde natuurlijke personen die interesse tonen via de website van Yeat/yeatapp en daar hun naam en emailadres nalaten. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard en hebben als doel de persoon correct te kunnen identificeren en contact op te nemen om een antwoord te bieden op hun vraag/interesse.

Indien u een overzicht wenst van uw gegevens dan kunt u dit aanvragen via info@yeatapp.com. We trachten u binnen de 48u een antwoord te formuleren. Via dezelfde weg kunt u de overdracht van uw gegevens vragen, vragen om verwijderd te worden uit onze database of een klacht indienen.


3. Jouw privacy en derde partijen

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld in volgende gevallen:

Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten

Als Yeat/yeatapp beroep doet op een derde partij om de website of app verder te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren dan zal Yeat/yeatapp uw gegevens delen met deze derde partij. Yeat/yeatapp garandeert de geheimhouding van alle gegevens door deze derde partij.

Het is ten stelligste verboden aan een andere betrokken partij bij de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van Yeat/yeatapp om gegevens te gebruiken voor eigen doeleinden of ten gelde te maken!

Voor het verbeteren van onze diensten of website.

Yeat/yeatapp kan software van andere partijen gebruiken om te meten hoe goed de app in het algemeen of een feature in de app bij jou aanslaat.

Voor het verkrijgen van feedback

Yeat/yeatapp streeft ernaar om via interne surveys en tools te polsen hoe tevreden jij over onze diensten bent. Mocht Yeat/yeatapp beroep doen op een externe partner wordt dit duidelijk aangekondigd op voorhand.

Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

Een politievordering kan ons verplichten om uw gegevens met de politie te delen.

Om het mogelijk te maken rewards uit te delen, kan Yeat/yeatapp samenwerken met derde partijen die in enige vorm meewerken bij het afleveren van de prijzen bij de betrokken winnaars.

4. Yeat/ Yeatapp kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor ID fraude.

5. Vragen, opmerkingen, klachten of in-activatie van het account.

Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en privacy alsook het inactiveren of verwijderen van uw account kunt u sturen naar kunnen gestuurd worden naar claim@yeatapp.com. We streven ernaar u binnen de 48u van antwoord te dienen.